Pure Taste Indicator Artist Search:

Artist Name Number of evaluations Pure Taste indicator Cap-price of an original artwork A4 size Action Artist Name # Evals PTI Cap-price A4 Action

Hanne Darboven

3 80.29 4,952.11 Euros

Jimmie Durham

1 57.99 3,338.50 Euros

Nedko Solakov

4 66.91 4,061.84 Euros

Nicola Johnson

0
Artist in Demarchy process

Kiki Smith

2 80.29 4,896.47 Euros

Ugo Rondinone

1 80.29 4,785.18 Euros

Christo & Jeanne-Claude

4 80.29 4,952.11 Euros

Sara Niroobakhsh

0
Artist in Demarchy process

Franz West

3 80.29 4,896.47 Euros

Giovanna Casimiro

0
Artist in Demarchy process

Luc Tuymans

2 75.83 4,618.26 Euros

Stephanie Deumer

0
Artist in Demarchy process

Damien Hirst

13 57.99 3,338.50 Euros

Hadjer bouzid

0
Artist in Demarchy process

Frank Stella

3 62.45 3,839.28 Euros

William Wegman

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Stylianos Schicho

2 62.45 3,783.63 Euros
Artist in Demarchy process

Giacomo Colosi

0
Artist in Demarchy process

Jiri Dokoupil

1 75.83 4,562.62 Euros

Chris Burden

2 75.83 4,618.26 Euros

MáhlOt SANSOSA

0
Artist in Demarchy process

Carlos Amorales

3 40.15 2,225.67 Euros

David Hockney

6 75.83 4,673.90 Euros

Tracey Moffatt

3 84.75 5,007.75 Euros

Jonathan Lasker

1 75.83 4,618.26 Euros

Anthony Caro

4 71.37 4,284.41 Euros

Stephan Balkenhol

1 44.61 2,615.16 Euros

Adrian Piper

7 71.37 4,395.69 Euros

Yoko Ono

11 75.83 4,618.26 Euros

Cy Twombly

6 80.29 4,952.11 Euros

Neo Rauch

2 75.83 4,562.62 Euros

Gerhard Richter

8 71.37 4,395.69 Euros

Timo Herbst

0
Artist in Demarchy process

Job Sánchez

0
Artist in Demarchy process

Huang Yong Ping

2 49.07 2,837.73 Euros

Mark Wallinger

1 44.61 2,503.88 Euros

Ellsworth Kelly

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

IRENE GUERRIERO

0
Artist in Demarchy process

Steve McQueen

3 71.37 4,395.69 Euros

Tracey Emin

5 53.53 3,282.86 Euros

Fiona Liberatore

0
Artist in Demarchy process

Gary Hume

1 84.75 5,007.75 Euros

David Claerbout

2 57.99 3,394.14 Euros

Sarah Lucas

4 62.45 3,783.63 Euros

Claes Oldenburg

3 89.21 5,341.60 Euros

Flavio Sciolè

0
Artist in Demarchy process

Mohamed EL Masry

0
Artist in Demarchy process

Sol LeWitt

3 80.29 4,729.54 Euros

DOBRICAN MARIA

0
Artist in Demarchy process

Barry McGee

1 40.15 2,225.67 Euros
1 2 3 9