Pure Taste Indicator Artist Search:

Artist Name Number of evaluations Pure Taste indicator Cap-price of an original artwork A4 size Action Artist Name # Evals PTI Cap-price A4 Action

Ger van Elk

2 53.53 3,115.93 Euros

Joseph Klibansky

0
Artist in Demarchy process

Hamza KIRBAS

0
Artist in Demarchy process

Franz Ackermann

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

nitzan satt

3 49.07 3,004.65 Euros
Artist in Demarchy process

Laura Owens

2 66.91 4,006.20 Euros

Gilbert & George

4 62.45 3,839.28 Euros

Kappala Venkata Sivakumar

0
Artist in Demarchy process

Gunther Forg

1 66.91 4,061.84 Euros

Annette Messager

3 84.75 5,174.68 Euros

Nan Goldin

8 89.21 5,285.96 Euros

Nicolas Rupcich

0
Artist in Demarchy process

Rupprecht Geiger

1 49.07 2,893.37 Euros

Janet Cardiff

6 80.29 4,896.47 Euros

Jason Rhoades

1 93.67 5,564.17 Euros

Lucian Freud

8 71.37 4,395.69 Euros

Jiri Dokoupil

1 75.83 4,562.62 Euros

Nicola Johnson

0
Artist in Demarchy process

Manfred Pernice

1 22.30 1,112.83 Euros

Diana Zrnic

0
Artist in Demarchy process

Jonathan Monk

1 75.83 4,451.33 Euros

Christian Boltanski

5 75.83 4,506.98 Euros

Giacomo Colosi

0
Artist in Demarchy process

5537 Fernando Holguin Cereceres

2 44.61 2,670.80 Euros
Artist in Demarchy process

Giorgi Shengelia

0
Artist in Demarchy process

Lawrence Weiner

1 84.75 5,119.03 Euros

Va-Bene Elikem Fiatsi

0
Artist in Demarchy process

Mohamed EL Masry

0
Artist in Demarchy process

Franz West

3 80.29 4,896.47 Euros

Jorg Immendorff

2 71.37 4,228.77 Euros

James Rosenquist

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Daniel Richter

18 57.99 3,449.78 Euros

Gary Hill

1 80.29 4,896.47 Euros

John Bock

2 75.83 4,451.33 Euros

Zhang Peili

1 80.29 4,896.47 Euros

Francis Alis

2 89.21 5,285.96 Euros

Ann-Sofi Siden

4 71.37 4,173.13 Euros

Urs Fischer

3 75.83 4,506.98 Euros

Serge Serum

0
Artist in Demarchy process

Lothar Baumgarten

1 80.29 4,729.54 Euros

Yinon Avior

0
Artist in Demarchy process

Mai A.latif

1 49.07 2,893.37 Euros
Artist in Demarchy process

Samuel Domínguez

0
Artist in Demarchy process

Mona Hatoum

6 80.29 4,840.83 Euros

Paul Pfeiffer

1 22.30 1,335.40 Euros

Daniel Buren

4 66.91 3,894.92 Euros

Dana Schutz

5 75.83 4,673.90 Euros

Catherine Opie

3 84.75 5,063.39 Euros

Peter Fischli / David Weiss

2 80.29 4,785.18 Euros

Zachary Chang

0
Artist in Demarchy process
1 2 3 9