Pure Taste Indicator Artist Search:

Artist Name Number of evaluations Pure Taste indicator Cap-price of an original artwork A4 size Action Artist Name # Evals PTI Cap-price A4 Action

Cy Twombly

6 80.29 4,952.11 Euros

Damien Hirst

13 57.99 3,338.50 Euros

Dan Graham

2 84.75 5,119.03 Euros

Dana Schutz

5 75.83 4,673.90 Euros

Daniel Buren

4 66.91 3,894.92 Euros

Daniel Spoerri

1 80.29 4,729.54 Euros

Darren Almond

2 66.91 4,117.48 Euros

David Claerbout

2 57.99 3,394.14 Euros

David Hockney

6 75.83 4,673.90 Euros

David Hammons

4 80.29 4,952.11 Euros

David Reed

1 40.15 2,392.59 Euros

Dennis Oppenheim

1 71.37 4,284.41 Euros

Diana Thater

5 84.75 5,007.75 Euros

Dieter Appelt

1 4.46 166.93 Euros

Dinos; Chapman Brothers

5 71.37 4,340.05 Euros

Donald Baechler

1 62.45 3,672.35 Euros

Doug Aitken

3 66.91 3,950.56 Euros

Douglas Gordon

2 75.83 4,506.98 Euros

Edward Ruscha

2 75.83 4,451.33 Euros

Eija-Liisa Ahtila

3 80.29 4,952.11 Euros

Eleanor Antin

3 80.29 4,896.47 Euros

Elizabeth Peyton

5 75.83 4,618.26 Euros

Elke Krystufek

1 22.30 1,224.12 Euros

Ellen Gallagher

3 80.29 4,729.54 Euros

Elliott Erwitt

3 53.53 3,171.58 Euros

Ellsworth Kelly

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Ernesto Neto

7 71.37 4,284.41 Euros

Erwin Wurm

3 66.91 4,117.48 Euros

Fabi?n Marcaccio

2 66.91 4,061.84 Euros

Fernando Botero

5 75.83 4,673.90 Euros

Fiona Tan

4 53.53 3,060.29 Euros

Francesco Clemente

2 75.83 4,673.90 Euros

Francis Al?s

2 89.21 5,285.96 Euros

Fran?ois Morellet

1 4.46 222.57 Euros

Frank Stella

3 62.45 3,839.28 Euros

Franz Ackermann

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Franz Gertsch

1 57.99 3,394.14 Euros

Franz West

3 80.29 4,896.47 Euros

Gabriel Orozco

2 49.07 2,782.08 Euros

Gary Hill

1 80.29 4,896.47 Euros

Gary Hume

1 84.75 5,007.75 Euros

Georg Baselitz

5 62.45 3,727.99 Euros

Georg Herold

1 66.91 3,894.92 Euros

Ger van Elk

2 53.53 3,115.93 Euros

Gerhard Richter

8 71.37 4,395.69 Euros

Gerwald Rockenschaub

1 17.84 834.63 Euros

Gilbert & George

4 62.45 3,839.28 Euros

Gilberto Zorio

1 62.45 3,783.63 Euros

Gillian Wearing

1 93.67 5,564.17 Euros

Giovanni Anselmo

3 71.37 4,284.41 Euros
1 2 3 4 9